Naujienos2019-01-02T15:21:43+00:00

Naujienos

1410, 2019

LINGVOBALT – tarptautinės konferencijos „Meet Central Europe 2019“ dalyvė

2019 m. spalio 10–11 d. vertimų biuro LINGVOBALT vadovė Aleksandra Drublionienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Meet Central Europe 2019“ Prahoje. Tai buvo antroji konferencija, kurią organizavo vertimų biurų asociacijos iš Austrijos, Čekijos, Vengrijos ir Slovakijos (pirmoji konferencija, kurioje taip pat dalyvavo mūsų biuro atstovai, vyko 2019 m. Budapešte). Į šį renginį atvyko virš 400 dalyvių iš viso pasaulio. Konferencijos metu buvo kalbama apie vertimo industrijos ateitį, nagrinėjami vertėjų atrankos, rinkodaros, komunikacijos, biurų, vertėjų ir užsakovų bendradarbiavimo klausimai. Pranešėjai su auditorija dalijosi sėkminga patirtimi tokiose srityse kaip personalo valdymas, veiklos vystymas, naujausių technologijų taikymas. Čia taip pat [...]

810, 2019

Vertėjo profesionalumas ir etika – pagrindinė 2019 m. VU konferencijos tema

2019 m. spalio 4 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Konferencijų centre vyko Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto organizuojama konferencija „Vertimas šiuolaikinėje visuomenėje: kintantis vertėjo vaidmuo, etika ir lūkesčiai“. Šiame renginyje dalyvavo ir LINGVOBALT vertimų biuro vadovė Aleksandra Drublionienė. Konferencijos metu didelis dėmesys buvo skiriamas vertėjo profesionalumo ir etikos klausimams taikant naujausias technologijas ir siekiant užtikrinti informacijos konfidencialumą. Taip pat buvo kalbama apie mašininio vertimo keliamus iššūkius, vertimo rinkos pokyčius, vertėjų asmenybės ypatumus ir vertimų biurų lūkesčius dėl vertėjų profesinių gebėjimų. Šis renginys tapo puikia [...]

1309, 2019

LINGVOBALT vadovė dalyvauja susitikime su Pensilvanijos gubernatoriumi Thomas W. Wolf

2019 m. rugsėjo 12 d. vertimų biuro LINGVOBALT vadovė Aleksandra Drublionienė dalyvavo susitikime su Pensilvanijos gubernatoriumi Thomas W. Wolf, kuris vyko Vilniuje. Susitikimo metu buvo kalbama apie verslo ryšių tarp JAV ir Lietuvos plėtros galimybes. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Pensilvanijos valstijai ir jos ryšiams su Lietuva, nes šioje valstijoje yra įsikūrusi seniausia užjūrio lietuvių bendruomenė, ji yra antra JAV valstija pagal joje gyvenančių lietuvių skaičių. Diskusijos su renginio dalyviais metu buvo aptariamas kalbos vaidmuo plėtojant naujus verslo ryšius ir kokybiško vertimo įtaka siekiant sėkmės tarptautiniame versle.

2105, 2019

LINGVOBALT vertėjas padėjo dalytis patirtimi kultūros paveldo specialistams

Gegužės 7–9 d. LINGVOBALT vertimų biuro vertėjas dalyvavo Trakuose vykdomame projekte „Kultūros paveldas – žmogaus ir valstybės laisvės garantas – Lietuvos ir Ukrainos patirtys“, kurį organizavo ir vykdė Trakų rajono savivaldybės administracija. Projekto metu buvo teikiamos vertimo raštu ir žodžiu paslaugos, siekiant perteikti Lietuvos gerąją patirtį kultūros paveldo objektų restauravimo ir pritaikymo visuomenei srityje. Renginio metu LINGVOBALT vertimų biuro vertėjas vertė pranešimus apie strateginio planavimo ir įgyvendinimo praktiką, turizmo strategijos formavimą, VDA dėstytojų parengtus pranešimus. Jis taip pat padėjo Lietuvos ir Ukrainos specialistams pasidalyti patirtimi praktiniame seminare ir apskrito stalo diskusijoje, apžiūrėti Trakų rajone restauruotus [...]

2904, 2019

LINGVOBALT dalyvauja tarptautinėje konferencijoje T-UPDATE

Balandžio 24–26 d. vertimų biuro LINGVOBALT vadovė Aleksandra Drublionienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Taline T-UPDATE 2019, kurią organizavo Europos vertimų biurų asociacijų sąjunga (EUATC). Į renginį, kuris yra rengiamas 14-ąjį kartą, atvyko apie 150 dalyvių iš Europos, JAV ir Azijos šalių. Konferencijos pagrindine tema tapo pardavimo ir rinkodaros klausimai vertimo bei kitų kalbinių paslaugų pramonėje. Renginio metu buvo kalbama apie naujausias tendencijas, verslo plėtros strategijas ir besikeičiančius užsakovų poreikius tiek Europoje, tiek už jos ribų. Nemažai dėmesio buvo skirta ir mašininio vertimo bei naujų technologijų, skirtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę, aptarimui. Konferenciją vainikavo 2019 metų Europos [...]

2304, 2019

Vertimų biuras LINGVOBALT dalyvauja 2019 metų Europos kalbų sektoriaus tyrime

2019 m. balandžio mėn. buvo paskelbti 2019 metų Europos kalbų sektoriaus tyrimo, kuriame dalyvavo ir vertimų biuras LINGVOBALT, rezultatai. Šis tyrimas atliekamas nuo 2013 m., 7 metus iš eilės. Jame dalyvavo respondentai ne tik iš Europos, bet ir iš viso pasaulio – Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos, Afrikos ir Okeanijos. Iš viso 1404 dalyviai iš 55 valstybių. Pirmą kartą šiame tyrime dalyvavo ir Lietuva. Į apklausos klausimus atsakymus pateikė laisvai samdomi vertėjai, vertimų biurai, švietimo įstaigų atstovai. Informaciją apie atliekamą tyrimą paskelbė Lietuvos vertimų biurų asociacija, kurios narys yra ir vertimų biuras LINGVOBALT. Tyrime buvo [...]