Vertimo paslaugų kokybės valdymas

Bendrovėje LINGVOBALT vertimo paslaugos yra teikiamos remiantis tarptautinio vertimo paslaugų standarto ISO 17100 ir Europos vertimo paslaugų standarto EN 15038 reikalavimais. Pagal šiuos standartus vidinėse darbo tvarkos taisyklėse nustatomi griežti reikalavimai, susiję su žmogiškųjų ir techninių išteklių valdymu, projektų vadyba, vertimo paslaugų teikimo procedūromis ir kontrole.

Vertimo standartai nustato ne tik vertėjo, bet ir vertimo procese dalyvaujančio kalbos redaktoriaus bei kokybės kontrolės specialisto (teksto peržiūrėtojo, projektų vadovo) profesines kompetencijas. Šie standartai numato, kad kiekvienas vertimas būtų peržiūrėtas ir patikrintas, kad atitiktų visus keliamus kokybės reikalavimus.

Savo darbe vertėjai ir redaktoriai vadovaujasi patikimais informacijos šaltiniais bei visada atsižvelgia į kliento pastabas, pateiktą pagalbinę medžiagą, pageidaujamus vartoti terminus. Esant poreikiui, yra konsultuojamasi su atitinkamos srities specialistais. Mūsų atliekamiems vertimams suteikiame 100 proc. kokybės garantiją. Užtikriname, kad vertimas atitiks vertimo standartų reikalavimus. Be to, vertimą tobulinsime iki tol, kol jis visiškai patenkins Jūsų lūkesčius ir poreikius.

Projektų valdymo etapai

Darbų atlikimas yra skirstomas į toliau nurodytus etapus.

  1. Gavę Jūsų užklausą, išanalizuojame pateiktą informaciją ir vertimui skirtus dokumentus (failus) bei pateikiame pasiūlymą dėl vertimo kainos ir atlikimo termino.
  2. Jums užsakius vertimo raštu paslaugą, projektų vadovas paskiria darbą tinkamam vertėjui ir redaktoriui, suderina su jais darbų atlikimo terminus, pateikia jiems visus svarbius nurodymus.
  3. Vertėjui išvertus tekstą, jis yra koreguojamas ir tvarkomas redaktoriaus. Esant poreikiui, konsultuojamasi su atitinkamos srities specialistu.
  4. Paskutinis etapas – galutinė vertimo peržiūra ir vertimo pateikimas Jums.

Darbų vykdymo metu vyksta nuolatinis bendradarbiavimas tarp projektų vadovo, vertėjo ir redaktoriaus. Jei kyla klausimų, projektų vadovas kreipiasi į klientą, siekdamas užtikrinti, kad atliekamas darbas tiksliai atitiktų kliento poreikius ir lūkesčius.

Kokybės valdymo sistema užtikrina, kad:

  • vertimo paslauga bus suteikta laiku;
  • vertimas tiksliai perteiks verstino teksto prasmę, komunikuojamą žinią;
  • vertime bus nuosekliai vartojami tinkami terminai;
  • vertime nebus gramatikos, rašybos ar kitų kalbos klaidų;
  • vertimo stilius visiškai atitiks verčiamo teksto pobūdį ir paskirtį;
  • verčiant bus atsižvelgta į visus jūsų pageidavimus ir lūkesčius.

Mūsų klientų atsiliepimai:

Vertimų biuro „Lingvobalt“ atlikti vertimai pasižymi aukšta kokybe, išlaikytu vientisu didelės apimties dokumentų vertimo stiliumi, profesionaliai išverstais tekstais su specifiniais teisės, verslo bei finansų srities terminais.
Rekomenduodami UAB „Lingvobalt“ paslaugas norime atkreipti dėmesį į lankstų šio vertimų biuro administracijos požiūrį, suteikiantį galimybę laiku gauti skubų ir kokybišką vertimą.
Renaldas Baliūtis, advokatas
Labai džiaugiamės pasirinkę kompanijos LINGVOBALT teikiamas vertimo paslaugas. Per ypatingai trumpą laiko tarpą vertimai buvo atlikti puikiai. Pajutome, kad šios įmonės darbuotojai dėjo visas pastangas, kad klientas liktų patenkintas ir visi darbai būtų atlikti laiku, todėl nuoširdžiai už tai dėkojame. Pasitikime šia įmone ir būtinai kreipsimės į ją ateityje.
Jūratė Janavičienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
LINGVOBALT – viena profesionaliausių vertimo agentūrų, su kuria teko dirbti. Darbuotojų komanda yra labai lanksti ir visada pasiruošusi padėti. Labai tai vertiname. Puikus vertėjų darbas ir geras techninių terminų žinojimas leido sėkmingai paruošti įrankių naudojimo instrukcijas keliomis kalbomis. Planuojame ir toliau dirbti su LINGVOBALT įmone.
Tomas Morkūnas, UAB „Litfix“

Parašykite mums ir gaukite geriausią kainos pasiūlymą!

Siųsti užklausą