Vertimų biuras LINGVOBALT pradėjo bendradarbiauti su LR užsienio reikalų ministerija teikdamas vertimo raštu paslaugas.

LINGVOBALT vertėjai atlieka skubius naujienų vertimus iš lietuvių kalbos į anglų kalbą, kurie talpinami LR užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje. Pranešimuose pateikiama naujausia ir aktualiausia informacija apie Lietuvos užsienio politikos įgyvendinimą, užsienio reikalų ministro ir ministerijos veiklą,  diplomatinius, ekonominius Lietuvos ir kitų valstybių santykius.

Remiantis  tarptautinių vertimo paslaugų standartų  reikalavimais, vertimų biuro LINGVOBALT vertėjai, atlikdami vertimus, vadovaujasi patikimais informacijos šaltiniais (Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijų oficialiai paskelbtais dokumentais), o kiekvienas atliekamas vertimas yra peržiūrimas kalbos redaktorius,  kad atitiktų visus keliamus kokybės reikalavimus.