Gegužės 7–9 d. LINGVOBALT vertimų biuro vertėjas dalyvavo Trakuose vykdomame projekte „Kultūros paveldas – žmogaus ir valstybės laisvės garantas – Lietuvos ir Ukrainos patirtys“, kurį organizavo ir vykdė Trakų rajono savivaldybės administracija. Projekto metu buvo teikiamos vertimo raštu ir žodžiu paslaugos, siekiant perteikti Lietuvos gerąją patirtį kultūros paveldo objektų restauravimo ir pritaikymo visuomenei srityje. Renginio metu LINGVOBALT vertimų biuro vertėjas vertė pranešimus apie strateginio planavimo ir įgyvendinimo praktiką, turizmo strategijos formavimą, VDA dėstytojų parengtus pranešimus. Jis taip pat padėjo Lietuvos ir Ukrainos specialistams pasidalyti patirtimi praktiniame seminare ir apskrito stalo diskusijoje, apžiūrėti Trakų rajone restauruotus ir pritaikytus visuomenės lankymui kultūros paveldo objektus. Trakų rajono savivaldybės administracijos specialistė Ana Gornova padėkojo LINGVOBALT vertimų biuro komandai už profesionalumą ir puikiai atliktą darbą.
Išsamesnė informacija apie projektą:
Projekto pavadinimas: „Kultūros paveldas – žmogaus ir valstybės laisvės garantas – Lietuvos ir Ukrainos patirtys“ (projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų)
Projekto numeris: Nr. P2019-VB-UK-31