2017 m. kovo 3 d. UAB „LINGVOBALT“ vadovė A. Drublionienė skaitė paskaitą Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros studentams. Paskaitos tema – vertėjų darbo ypatumai, leidžiantys susidaryti įspūdį apie vertėjo profesinę kvalifikaciją. Paskaitos metu buvo kalbama apie „smulkias“ klaidas, kurių taisymas užima nemažai laiko kalbos redaktoriams ir kurios yra svarbios vertėjo įvaizdžiui formuoti. Aleksandra Drublionienė taip pat pasidalino informacija apie tai, kas yra svarbu verčiant įvairius dokumentus (liudijimus, pažymas, pažymėjimus, įgaliojimus ir kt. ) ir kokie yra oficialių dokumentų vertimo reikalavimai. Pasak prof. dr. Nijolės Maskaliūnienės, Vertimo studijų katedros vedėjos, ši paskaita buvo labai naudinga bakalauro ir magistro studijų  studentams. Vertimų biuras LINGVOBALT palaiko nuolatinį ryšį su Vilniaus Universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra, dalyvauja jos organizuojamuose renginiuose, priima atlikti praktiką šios katedros studentus.