Vertimas raštu laikomas kokybišku, kai:
• išverstas visas vertimui pateiktas tekstas, nepaliekama neišverstų dalių (įskaitant parašus, antspaudus, įrašus ranka ir t.t.);
• vertimas tiksliai perteikia verstino teksto prasmę, vengiama pažodinio vertimo;
• vertime vartojama tinkama terminija;
• organizacijų, įstaigų, įstatymų, dokumentų pavadinimų vertimai yra suderinti su oficialiai patvirtintaisiais;
• stilius ir terminija yra nuoseklūs ir visiškai atitinka verčiamo teksto pobūdį;
• išverstame tekste nėra stiliaus, leksikos, gramatikos, rašybos klaidų;
• išversto teksto formatas atitinka pateikto versti teksto formatą (paraštės, tarpai, skaičiai, šriftas ir t.t.), jei nėra sutarta kitaip.

Jei turite klausimų apie vertimo kokybės standartus, rašykite mums el. paštu info@lingvobalt.lt arba skambinkite tel. +370 5 2722736, +370 678 23096 .